Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


Mảng (Arrays)

Go down

Mảng (Arrays)

Post  Admin on Wed Apr 13, 2011 1:18 am

Tình hình là HKII lớp ta sẽ học về phần này nên post trước cho các bác tham khảo

Có nhiều loại mảng (array): mảng một chiều, mảng nhiều chiều.
Cú pháp :
type[ ] array-name;
thí dụ:
int[] myIntegers; // mảng kiểu số nguyên
string[] myString ; // mảng kiểu chuổi chữ
Bạn khai báo mảng có chiều dài xác định với từ khoá new như sau:
// Tạo mảng có 32 phần tử kiểu int
int[] myIntegers = new int[32];
integers[0] = 35;// phần tử đầu tiên có giá trị 35
integers[31] = 432;// phần tử 32 có giá trị 432
Bạn cũng có thể khai báo như sau:
int[] integers;
integers = new int[32];
string[] myArray = {"first element", "second element", "third element"};
Làm việc với mảng
Ta có thể tìm được chiều dài của mảng sau nhờ vào thuộc tính Length thí dụ sau :
int arrayLength = integers.Length
Nếu các thành phần của mảng là kiểu định nghĩa trước (predefined types), ta có thể sắp xếp tăng dần vào phương thức gọi là static Array.Sort() method:
Array.Sort(myArray);
Cuối cùng chúng ta có thể đảo ngược mảng đã có nhờ vào the static Reverse() method:
Array.Reverse(myArray);
string[] artists = {"Hoangforever", "HF", "Nguyen Hai Phong", "bill Gate"};
Array.Sort(artists);
Array.Reverse(artists);
foreach (string name in artists)
{
Console.WriteLine(name);
}
Mảng nhiều chiều
Cú pháp :
type[,] array-name;


Thí dụ muốn khai báo một mảng hai chiều gồm hai hàng ba cột với phần tử kiểu nguyên :
int[,] myRectArray = new int[2,3];
Bạn có thể khởi gán mảng xem các ví dụ sau về mảng nhiều chiều:
int[,] myRectArray = new int[,]{ {1,2},{3,4},{5,6},{7,8}}; mảng 4 hàng 2 cột
string[,] beatleName = { {"Lennon","John"},
{"McCartney","Paul"},
{"Harrison","George"},
{"Starkey","Richard"} };
chúng ta có thể sử dụng :
string[,,] my3DArray;
double [, ] matrix = new double[10, 10];
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
for (int j=0; j < 10; j++)
matrix[i, j] = 4;
}

Toán tử trong C#
Phép tính
+ - * / %
Logic
& | ^ ~ && || !
Cộng chuỗi
+
Tăng và giảm
++ --
Dịch bit
<< >>
So sánh
== != < > <= >=
Gán
= += -= *= /= %= &= |= ^= <<= >>=
Truy cập member
.
Dùng để chỉ index
[]
Cast
()
Conditional (the Ternary Operator)
?:
Tạo đối tượng
new
Thông tin về kiểu
sizeof ,is, typeof, as

Câu sau đây có nghĩa là x bằng với 3 (gán 3 vào biến x):
x = 3; Nếu chúng ta muốn so sánh x với một giá trị chúng ta sử dụng kí hiệu sau ==:
if (x == 3) Toán tử “Shortcuts”

Bảng dưới đây trình bày một danh sách đầy đủ của shortcut operators có giá trị trong C#:
Shortcut Operator
Tương đương
x++, ++x
x = x + 1
x--, --x
x = x - 1
x += y
x = x + y
x -= y
x = x – y
x *= y
x = x * y
x /= y
x = x / y
x %= y
x = x % y
x >>= y
x = x >> y
x <<= y
x = x << y
x &= y
x = x & y
x |= y
x = x | y
x ^= y
x = x ^ y
Thí dụ :
int x = 5;
if (++x == 6)
{
Console.WriteLine("This will execute");
}
if (x++ == 7)
{
Console.WriteLine("This won't");
}
x += 5;x = x + 5; is
int i = 10;if (i is object){ Console.WriteLine("i is an object");} sizeof
string s = "A string";unsafe{ Console.WriteLine(sizeof(int));}
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum