Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


Winetricks

Go down

Winetricks

Post  Admin on Thu Apr 28, 2011 1:12 am

II.2 Sử dụng Winetricks
II.2.A Winetricks là gì?
Winetricks là một đoạn mã nhỏ để bạn tải và cài đặt các redistributable runtime libraries để bạn có thể chạy chương trình mà bạn muốn trên Wine.
II.2.B Để tải gói Winetricks
Bạn có thể tải bằng 3 cách
-Tải từ trang web do Dan Kegel làm chủ: http://www.kegel.com/wine/winetricks(Right-click, và chọn Save As...
-Tải bằng Terminal:

wget http://www.kegel.com/wine/winetricks

-Hoặc bằng link sau:http://winezeug.googlecode.com/svn/trunk/winetricks
Lưu ý: Một số lúc, gói của bạn cần có chương trình để Extract, hoặc là Hệ Linux sẽ làm thay bạn, hoặc là bạn phải tải về, có thể tải chương trình tại: http://www.cabextract.org.uk/
II.2.C Sử dụng Winetricks như thế nào?
sau khi đã tải Winetricks, bạn có thể dùng đoạn mã sau để chạy chương trình Winetricks:

Code:
sh winetricks [Packages]

Nếu bạn không thêm gói sử dụng ở phía sau, Winetricks có thể sẽ hiển thị cho bạn danh sách các gói hiện đang có.Hoặc nếu bạn biết tên gói, bạn có thể đặt tên gói vào phía sau để tải và cài đặt gói Winetricks tương ứng cho Wine.Ví dụ:
Code:

sh winetricks corefonts vcrun6
để tải và cài 2 gói Fonts và visual C++ 6 Sp4

II.2.C-a Cài đặt Winetricks(thêm)
Winetricks là một đoạn mã không cần cài đặt,nhưng bạn vẫn có thể cài đặt Winetricks nếu muốn bằng:

Code:
chmod +x winetricks
sudo mv winetricks /usr/local/bin

Một số phiên bản Linux có hỗ trợ sẵn Winetricks nên bạn không cần cài đặt thêm, nhưng nếu phiên bản cũ, bạn có thể muốn cài đặt lại phiên bản mới hơn.

II.2.D Bảng phụ lục các gói của Winetricks

Usage: $0 [options] package [package] ...
This script can help you prepare your system for Windows applications
that mistakenly assume all users' systems have all the needed
redistributable runtime libraries or fonts.
Some options require the Linux 'cabextract' program.

Options:
 -q        quiet.  You must have already agreed to the EULAs.
 -v        verbose
 -V        display Version
Packages:   
 art2kmin      MS Access 2000 runtime.  Requires Access 2000 Dev license!
 colorprofile  Standard RGB color profile
 comctl32      MS common controls 5.80
 comctl32.ocx  MS comctl32.ocx and mscomctl.ocx, comctl32 wrappers for VB6
 controlpad    MS ActiveX Control Pad
 corefonts    MS Arial, Courier, Times fonts
 d3dx9        MS d3dx9_??.dll (from DirectX 9 user redistributable)
 dcom98        MS DCOM (ole32, oleaut32); requires Win98 license!
 dirac0.8      the obsolete Dirac 0.8 directshow filter
 directx9      MS DirectX 9 user redistributable (not recommended! use d3dx9 instead)
 divx          divx video codec
 dotnet11      MS .NET 1.1 (requires Windows license)
 dotnet20      MS .NET 2.0 (requires Windows license)
 ffdshow      ffdshow video codecs
 flash        Adobe Flash Player ActiveX and firefox plugins
 fm20          MS Forms 2.0 Object Library
 fontfix      Fix bad fonts which cause crash in some apps (e.g. .net).
 fontsmooth-disable    Disables font smoothing
 fontsmooth-gray      Enables grayscale font smoothing
 fontsmooth-rgb        Enables subpixel smoothing RGB
 fontsmooth-bgr        Enables subpixel smoothing BGR
 gdiplus      MS gdiplus.dll (from powerpoint viewer)
 gecko        The HTML rendering Engine (Mozilla)
 gecko-dbg    The HTML rendering Engine (Mozilla), with debugging symbols
 hosts        Adds empty C:\windows\system32\drivers\etc\{hosts,services} files
 icodecs      Intel Codecs (Indeo)
 jet40        MS Jet 4.0 Service Pack 8
 liberation    Red Hat Liberation fonts (Sans, Serif, Mono)
 mdac25        MS MDAC 2.5: Microsoft ODBC drivers, etc.
 mdac27        MS MDAC 2.7
 mdac28        MS MDAC 2.8
 mfc40        MS mfc40 (Microsoft Foundation Classes from Visual C++ 4)
 mfc42        MS mfc42 (same as vcrun6 below)
 mono20        mono-2.0.1
 mono22        mono-2.2
 msi2          MS Installer 2.0
 mshflxgd      MS Hierarchical Flex Grid Control
 msls31        MS Line Services 3.1 (needed by native riched?)
 msmask        MS Masked Edit Control
 msscript      MS Script Control
 msxml3        MS XML version 3
 msxml4        MS XML version 4
 msxml6        MS XML version 6
 ogg          ogg filters/codecs: flac, theora, speex, vorbis, schroedinger
 ole2          MS 16 bit OLE
 pdh          MS pdh.dll (Performance Data Helper)
 quicktime72  Apple Quicktime 7.2
 riched20      MS riched20 and riched32
 riched30      MS riched30
 tahoma        MS Tahoma font (not part of corefonts)
 urlmon        MS urlmon.dll
 vb2run        MS Visual Basic 2 runtime
 vb3run        MS Visual Basic 3 runtime
 vb4run        MS Visual Basic 4 runtime
 vb5run        MS Visual Basic 5 runtime
 vb6run        MS Visual Basic 6 runtime
 vcrun6        MS Visual C++ 6 sp4 libraries (mfc42, msvcp60, msvcrt)
 vcrun2003    MS Visual C++ 2003 libraries (mfc71,msvcp71,msvcr71)
 vcrun2005    MS Visual C++ 2005 libraries (mfc80,msvcp80,msvcr80)
 vcrun2005sp1  MS Visual C++ 2005 sp1 libraries
 vcrun2008    MS Visual C++ 2008 libraries (mfc90,msvcp90,msvcr90)
 vcrun2008sp1  MS Visual C++ 2008 sp1 libraries
 vjrun20      MS Visual J# 2.0 libraries (requires dotnet20)
 wininet      MS wininet.dll (requires Windows license)
 wme9          MS Windows Media Encoder 9 (requires Windows license)
 wmp9          MS Windows Media Player 9 (requires Windows license)
 wmp10        MS Windows Media Player 10 (requires Windows license)
 wsh56        MS Windows Scripting Host 5.6
 wsh56js      MS Windows scripting 5.6, jscript only, no cscript
 wsh56vb      MS Windows scripting 5.6, vbscript only, no cscript
 xact          MS XACT Engine (x3daudio?_?.dll, xactengine?_?.dll)
 xvid          xvid video codec
Apps:
 autohotkey    Autohotkey (open source gui scripting language)
 firefox3      Firefox Version 3
 ie6          Microsoft Internet Explorer 6.0
 kde          KDE for Windows installer
 mpc          Media Player Classic
 vlc          VLC media player
Pseudopackages:
 allfonts      All listed fonts (corefonts, tahoma, liberation)
 allcodecs    All listed codecs (xvid, ffdshow, icodecs)
 fakeie6      Set registry to claim IE6sp1 is installed
 native_mdac  Override odbc32 and odbccp32
 native_oleaut32 Override oleaut32
 nt40          Set windows version to nt40
 win98        Set windows version to Windows 98
 win2k        Set windows version to Windows 2000
 winxp        Set windows version to Windows XP
 vista        Set windows version to Windows Vista
 winver=      Set windows version to default (winxp)
 volnum        Rename drive_c to harddiskvolume0 (needed by some installers)

avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum