Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


Các câu lệnh dsadd thường dùng

Go down

Các câu lệnh dsadd thường dùng

Post  Admin on Mon Feb 13, 2012 8:49 pm

Sau đây là một vài câu lệnh dsadd mà DMZ tìm tòi và sưu tầm, anh em cùng tham khảo và bổ sung nha:

* Tạo domain user account a@khongtenmien.com với tùy chọn "Users must change their passwords the next time they log on to the network" =>Test lại trên máy client bằng nhiều cách logon khác nhau.
dsadd user "cn=a,dc=khongtenmien,dc=com" -pwd P@ssw0rd -mustchpwd yes

* Tạo domain user account b@khongtenmien.com với tùy chọn "User cannot change password" =>Test
dsadd user "cn=b,dc=khongtenmien,dc=com" -pwd P@ssw0rd -canchpwd yes


*Tạo domain user account c@khongtenmien.com với tùy chọn "Password nerver expires"
dsadd user "cn=c,dc=khongtenmien,dc=com" -pwd P@ssw0rd -acctexpires never


*Tạo Global Group Manager
dsadd group "cn=Manager,dc=khongtenmien,dc=com" -samid Manager -secgrp yes -scope g

*Tạo user An vào group manager thuộc ou TP.
dsadd user "cn=An,cn=manager,ou=TP,dc=khongtenmien,dc=com " -samid An -upn An@ddcsecurity.com -pwd P@ssw0rd -fn "Nguyen Van" -ln An -display "An" -pwd P@ssw0rd -mustchpwd yes -disabled no

* Disble account a@khongtenmien.com =>Test
dsmod user "cn=a,dc=khongtenmien,dc=com" -disabled yes


*Tạo OU TP
dsadd ou "ou=TP,dc=khongtenmien,dc=com"

================================================== ================================================== ============

*Gán user c vào group administrators
dsquery user "cn=c,dc=khongtenmien,dc=com" | dsmod group cn=administrators,dc=khongtenmien,dc=com" -addmbr

*Move group Manager vào OU TP
dsmove cn=manager,dc=khongtenmien,dc=com" -newparent ou=TP,dc=khongtenmien.,dc=com

================================================== ================================================== ============
*Xem thông tin domain có bao nhiêu OU
dsquery ou dc=khongtenmien,dc=com

*Xem thông tin OU TP
dsget ou "ou=TP,dc=khongtenmien,dc=com"

*Xem thông tin group scope và group type của group administrators
dsquery group -samid administrators | dsget group -secgrp -scope

*Xem thông tin group manager có bao nhiêu thành viên
dsquery group "cn=manager,dc=khongtenmien,dc=com" |dsget group -members

*Xem thông tin của user c thuộc group nào, ou nào
dsquery user -samid c | dsget user -memberof

================================================== ================================================== =============

*Remove user c ra khoi group administrators
dsquery user "cn=c,dc=khongtenmien,dc=com" | dsmod group cn=users,dc=khongtenmien,dc=com" -rmmbr

*Delete user c
dsrm "cn=c,dc=khongtenmien,dc=com"

*Tạo Computer account May1 vào OU TP
dsadd computer "cn=May1,ou=TP,dc=khongtenmien,dc=com"

* Sử dụng .bat để tạo user hàng loạt:

Ta phải tạo thêm một file account.txt để ở đường dẫn C:\ có cấu trúc như sau:

Code:
Teo Nguyen Van
Nhu Ho Minh
Anh Hoang Thuy

Còn đây là cấu trúc file .bat

for /F %%i in (C:\account.txt) do dsadd user cn=%%i,ou=TP,dc=khongtenmien,dc=com -pwd P@ssw0rd -mustchpwd no -memberof cn=manager,ou=TP,dc=khongtenmien,dc=com -samid %%i -upn %%i@khongtenmien.com -display %%i -disabled no
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum