Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


Mã trạng thái HTML

Go down

Mã trạng thái HTML

Post  Admin on Mon Dec 19, 2011 6:44 am

Tìm hiểu

Khi một client gởi yêu cầu lấy tài nguyên - resource(thường là files) đến web server thì việc đầu tiên mà web server này làm là gởi trả lại client một mã trạng thái HTML. Việc thứ hai là server sẽ gởi tài nguyên đến client. Ví dụ khi bạn kết nối đến http://k.domaindlx.com/clairsang/www.yahoo.com/default.htm thì yahoo sẽ gởi mã trạng thái "200"(OK) và gởi nội dung file index.html cho trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, trình duyệt web không hiển thị mã trạng thái, nó chỉ hiển thị file index.html thôi!

Cũng có khi bạn đến một trang nào đó và nhận được mã trạng thái HTML "404"(Page Not Found) từ trình duyệt, điều này có nghĩa là web server không xác định được tài nguyên(trang web) mà bạn yêu cầu! Cũng vậy, khi bạn nhận được mã "301"(Moved Permanently - đã được di chuyển) hoặc "302"(Moved Temporarily - tạm thời bị chuyển đi) có nghĩa là tài nguyên đó đã được chuyển đến một nơi khác!

(Để biết thêm thông tin về mã trạng thái HTML, bạn hãy tham khảo RFC2616,RFC2068 và RFC2817(RFC là chữ viết tắc của từ Request For Comment - Các Đề Nghị Xác Định Chuẩn Giao Thức. Bạn hãy đến trang http://k.domaindlx.com/clairsang/support.vnn.vn/tailieu/index.shtml để tìm kiếm RFCs!)

Mọi mã trạng thái HTML đều gồm 3 số nguyên. Số đầu tiên cho biết class(lớp) của respone. Hai số sau thì tuỳ thuộc vào việc phân loại mã trạng thái!

1xx: Informational - yêu cầu(request) đã được nhận, tiếp tục tiến trình xử lí
2xx: Success - thành công
3xx: Redirection
4xx: Client Error - yêu cầu sai cú pháp hoặc không thỏa đáng
5xx: Server Error - máy chủ gặp lỗi
Sau đây là một số mã trạng thái HTML/1.1:

100 : Continue
101 : Switching Protocols
200 : OK
201 : Created
202 : Accepted
203 : Non-Authoritative Information
204 : No Content
205 : Reset Content
206 : Partial Content
300 : Multiple Choices
301 : Moved Permanently
302 : Moved Temporarily
303 : See Other
304 : Not Modified
305 : Use Proxy
307 : Temporary Redirect
400 : Bad Request
401 : Unauthorized
402 : Payment Required
403 : Forbidden
404 : Not Found
405 : Method Not Allowed
406 : Not Acceptable
407 : Proxy Authentication Required
408 : Request Time-out
409 : Conflict
410 : Gone
411 : Length Required
412 : Precondition Failed
413 : Request Entity Too Large
414 : Request-URI Too Large
415 : Unsupported Media Type
416 : Requested range not satisfiable
417 : Expectation Failed
500 : Internal Server Error
501 : Not Implemented
502 : Bad Gateway
503 : Service Unavailable
504 : Gateway Time-out
505 : Version HTML không được hổ trợ

Các ứng dụng HTML không cần hiểu hết các mã trạng thái HTML đã được đăng kí. Tuy nhiên có một điều là nó PHẢI hiểu được class của mã trạng thái(số nguyên đầu tiên trong mã trạng thái). Dựa vào class, nó có thể biết được respone có được công nhận hay không. Ví dụ, khi client nhận được mã trạng thái 431(mã này nó thật sự không biết). Nó sẽ dựa vào class của mã trạng thái này là 4 và sau đó sẽ phát thông báo lỗi 400 - Bad Request cho bạn. Đây thật sự là một biện pháp hữu hiệu!


avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum