Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


Thiết lập webserver trên Linux

Go down

Thiết lập webserver trên Linux

Post  Admin on Sat Mar 06, 2010 11:07 pm


Bài viết này tôi viết dành cho anh em mới bắt đầu làm quen với Linux, để bắt đầu cài đặt webserver thì bạn cần download Mysql-4.1.21, Apache_1.3.37 , Php-5.1.4

Bài viết này cũng là nguồn tham khảo khi anh em đang sử dụng Apache 2.X, Mysql 4.1 mà muốn quay lại sử dụng Apache 1.X, MySQL 4.0 . Ở điểm nào sai hay không hiểu thì vui lòng đừng "chọt" hãy mở một topic mới chúng ta cùng bàn luận .

Anh em có thể ra Google để tìm link download những thứ mà mình cần
Cài đặt Mysql-4.1.21
Đầu tiên download Mysql-4.1.21 và sử dụng tar để giải nén .

[root@localhost ~]# rpm -qa | grep -i MYSQL
perl-DBD-MySQL-2.9007-1
mysqlclient10-3.23.58-6
mysql-4.1.11-2
libdbi-dbd-mysql-0.7.1-3
MySQL-python-1.2.0-1
mysql-server-4.1.11-2

Nếu những dòng trên xuất hiện thì bạn làm bước sau để xoá bỏ tất cả các gói cài đặt (package)
Code:

[root@localhost ~]# rpm -e mysql-4.1.11-2
[root@localhost ~]# rpm -e mysql-server-4.1.11-2


Sau khi bạn xoá các gói cài đặt Mysql xong, bạn sử dụng
Code:

[root@localhost ~]# ps aux | grep mysqld
root 5567 0.0 0.1 3824 768 pts/1 S+ 22:53 0:00 grep mysqld


Làm sạch các process (tiến trình)
Code:

[root@localhost ~]#killall mysqld


Tạo nhóm (nhóm này có tên là mysql)
Code:

[root@localhost ~]# groupadd mysql


Tạo tài khoản người dùng
Code:

[root@localhost ~]# useradd -g mysql mysql


Tiếp theo sử dụng trình vi để soạn thảo một script và đặt tên là config_mysql

CFLAGS="-O3"
CXX=gcc
CXXFLAGS="-O3 \
-mpentiumpro \
-mstack-align-double \
-felide-constructors \
-fno-exceptions -fno-rtti"
./configure \
--prefix=/usr/local/mysql \
--with-extra-charsets=complex \
--enable-thread-safe-client \
--enable-local-infile \
--enable-assembler \
--disable-shared \
--with-client-ldflags=-all-static \
--with-mysqld-ldflags=-all-static

Ở đoạn script này, khi cài đặt mysql xong thì đường dẫn chứa mysql sẽ là usr/local/mysql
Sau khi tạo xong script bạn chép nó vào thư mục chứa mã nguồn mysql ví dụ như /opt/mysql

Chạy script này bằng lệnh (chú ý CHMOD cho script này sang 755)

[root@localhost mysql-4.1.21]chmod 755 config_mysql
[root@localhost mysql-4.1.21]#./config_mysql
[root@localhost mysql-4.1.21]#make

Sau khi đợi cho nó kiểm tra lỗi xong, nếu không có lỗi xuất hiện . Bạn chạy tiếp lệnh sau

[root@localhost mysql-4.1.21]#make install
[root@localhost mysql-4.1.21]scripts/mysql_install_db
[root@localhost mysql-4.1.21]chown -R root /usr/local/mysql
[root@localhost mysql-4.1.21]chown -R mysql /usr/local/mysql/var
[root@localhost mysql-4.1.21]chgrp -R mysql /usr/local/mysql

Đến đây việc cài Mysql đã hoàn tất . Chạy tiếp để test MySQL

[root@localhost mysql-4.1.21]# /usr/local/mysql/bin/mysqladmin version
/usr/local/mysql/bin/mysqladmin Ver 8.41 Distrib 4.1.21, for pc-linux-gnu on i686
Copyright (C) 2000 MySQL AB & MySQL Finland AB & TCX DataKonsult AB
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL license
Server version 4.1.21
Protocol version 10
Connection Localhost via UNIX socket
UNIX socket /tmp/mysql.sock
Uptime: 8 min 52 sec
Threads: 1 Questions: 1 Slow queries: 0 Opens: 11 Flush tables: 1 Open tables: 5 Queries per second avg: 0.002

Chú ý :
- Kiểm tra file mysql.sock có thể nó không tồn tại
- Kiểm tra file /etc/my.cnf và thay đổi đường dẫn chứa file mysql.sock

Để tạo password mới cho nó
Code:

[root@localhost mysql-4.1.21]# /usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root password root

Ở đây tôi đặt password là root để tiện việc tra cứu trên localhost (đừng sử dụng password như thế kẻo có ngày toi mạng)

Nếu bạn sử dụng trên domain thì có thể sử dụng
Code:

/usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root -h vietdown.org root goldenautumn

goldenautumn : là password mới nhất của tôi

Ok đến đây đã xong, bây giờ bạn muốn truy cập vào mysql thử xem

[root@localhost mysql-4.1.21]# mysql -u root -p
Enter password: <Nhập password ở đây dzô>

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4 to server version: 4.1.21
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql>

Nếu màn hình như trên xuất hiện thì OK rồi đó bạn ah, ở đây bạn có thể tạo database, gán quyền truy cập đến database hay làm bất cứ cái gì mà mysql có . Tất cả đều có trong đây .

Cấu hình cho Apache 1.3.6
Tôi thử xem các dịch vụ đang chạy trên PC của mình có em nào mang tên là httpd hay không, tôi gõ lệnh :

root@localhost mysql-4.1.21]# chkconfig --list
httpd 0:off 1:off 2:on 3:off 4:off 5:off 6:off

Nhìn ở trên 0:off 1:off 2:on rồi cứ thế đến 6:off này là gì vậy bà con ?
Đây gọi là runlevel đó mà , bà con tạm hiểu tiếng Việt cũng như tiếng Anh là mức hoạt động của hệ thống .
Trong *nix bao gồm 7 mức tính từ 0 cho đến 6 . Nó nằm trong /etc/rc.d/rc0 -> 6.d đó, bà con tìm hiểu phần này luôn nhé , nếu bà con không hiểu thì mở topic mới lên, tui và anh em dân chơi không sợ mưa rơi giải thích với bà con hiểu .

Tôi cũng làm giống như Mysql cũng chạy

[root@localhost mysql-4.1.21]# rpm -q httpd
httpd-2.0.54-10

Nó đây rồi, đừng đi đâu nữa , đem vài chai bia với mồi nhắm nó nhanh lên .
Apache cũa tôi đang sử dụng là 2.054-10 . Tôi thử xoá nó xem,
Code:

[root@localhost mysql-4.1.21]#rpm -e httpd-2.0.54-10


Một thông báo như sau xuất hiện .

error: Failed dependencies:
httpd-mmn = 20020903 is needed by (installed) mod_perl-2.0.0-0.rc5.3.i386
httpd-mmn = 20020903 is needed by (installed) mod_python-3.1.4-2.i386
httpd-mmn = 20020903 is needed by (installed) mod_ssl-2.0.54-10.i386
httpd-mmn = 20020903 is needed by (installed) php-5.0.4-10.i386
webserver is needed by (installed) webalizer-2.01_10-28.i386
httpd = 2.0.54-10 is needed by (installed) httpd-manual-2.0.54-10.i386
httpd >= 2.0.40 is needed by (installed) mod_perl-2.0.0-0.rc5.3.i386
httpd >= 2.0.40 is needed by (installed) mod_python-3.1.4-2.i386
httpd = 2.0.54-10 is needed by (installed) mod_ssl-2.0.54-10.i386
httpd is needed by (installed) system-config-httpd-1.3.2-2.noarch

Nhìn ở dòng này, có gì sai chăng bà con thử dịch nó sang tiếng Việt xem . Ở đây nào là mod_python-3.1.4-2.i386 , mod_ssl-2.0.54-10.i386 rồi đến mod_perl-2.0.0-0.rc5.3.i386 . Ở đây nó nói lên điều gì, vì mặc định các module Apache 2.x sẽ có thêm các module như mod_ssl, mod_python và mod_perl mặc định Apache 1.3 thì chắc chắn không có module mod_ssl . Vậy làm thế nào bây giờ nhĩ . “Xữ” nó vậy, tôi chạy tiếp (trừ cái Php ra nhé – nếu lỡ xoá nó thì chạy vào đây download nó về)
Code:

http://dc.qut.edu.au/cgi-bin/rpm.cgi


Code:

[root@localhost mysql-4.1.21]# rpm -e mod_ssl-2.0.54-10.i386

Sau khi thực thi xong, xem các process dính dáng đến Apache nó còn chạy không

[root@localhost mysql-4.1.21]# ps aux | grep httpd
root 32621 0.0 0.1 3824 772 pts/2 S+ 00:56 0:00 grep httpd

Nó còn thì chạy tiếp
Code:

[root@localhost mysql-4.1.21]# killall httpd

Sau khi làm sạch sẽ đám httpd xong, ta bắt đầu cài đặt Apache
Download Apache ví dụ nó là apache_1.3.37 và giải nén nó ra , chép nó vào thư mục sau /usr/local/src
Tạo một script sau và đặt tên cho nó là apache_install và nó nằm ở thư mục /root , cũng như Mysql tôi CHMOD nó sang 755

cd /usr/local/src/apache_1.3.37
make distclean
./configure \
--prefix=/www \
--enable-module=so \
--enable-module=rewrite \
--enable-shared=rewrite \
--enable-module=setenvif \
--enable-shared=setenvif \
--enable-module=mime \
--enable-shared=mime \
--enable-module=mime_magic \
--enable-shared=mime_magic \
--enable-module=dir \
--enable-shared=dir \
--enable-module=auth \
--enable-shared=auth \
--enable-module=access \
--enable-shared=access \
--enable-module=alias \
--enable-shared=alias \
--enable-module=status \
--enable-shared=status \
--enable-module=userdir \
--enable-shared=userdir \
--enable-module=vhost_alias \
--enable-shared=vhost_alias \
--enable-module=env \
--enable-shared=env \
--enable-module=log_referer \
--enable-shared=log_referer \
--enable-module=log_config \
--enable-shared=log_config \
--enable-module=log_agent \
--enable-shared=log_agent \
--enable-module=headers \
--enable-shared=headers

[root@localhost ~]# ./apache_install
[root@localhost ~]# cd /usr/local/src/apache_1.3.37
[root@localhost apache_1.3.37]# make
[root@localhost apache_1.3.37]# make install
[root@localhost apache_1.3.37]# ln -s /www/bin/apachectl /usr/bin/apachectl
[root@localhost apache_1.3.37]# ln -s /www/bin/apachectl /usr/sbin/apachectl

Bật Apache lên bà con nhé
Code:

[root@localhost apache_1.3.37]# apachectl start


Cài đặt Php
Đang ở thư mục /usr/local, tạo tiếp một script đặt tên là php_install

cd php-5.1.4
./configure \
--with-apxs=/www/bin/apxs \
--with-mysql=/usr/local/mysql \
--enable-ftp \
--enable-trans-sid

[root@localhost php-5.1.4]# make && make install
[root@localhost php-5.1.4]# cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini

Mở /www/conf/httpd.conf tìm dòng AddModule, thêm vào
Code:

AddModule mod_php5.c


Tìm dòng LoadModule, thêm vào
Code:

LoadModule php5_module libexec/libphp5.so


Tìm dòng <IfModule mod_dir.c> thay đổi nó thành

<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.php default.php index.html index.htm
</IfModule>

Ok bây giờ thử tạo tập tin .php nào đó và chạy nó xem
Tập tin index.php của tôi

<?php
echo 'Toi yeu vo tui';
?>

Bây giờ mở trình duyệt lên và test thử xem
http://localhost/index.php

Một điểm cần lưu ý :
Ở đây tôi dùng PHP 5.1.4 kết hợp với Apache 1.3 vì vậy khi cài đặt có thể libphp5.so không được load vì vậy khi bật Apache lên thì thông báo như sau xuất hiện

[root@localhost php-5.1.4]# apachectl start
Syntax error on line 221 of /www/conf/httpd.conf:
Cannot load /www/libexec/libphp5.so into server: /www/libexec/libphp5.so: cannot restore segment prot after reloc: Permission denied
/usr/sbin/apachectl start: httpd could not be started

Bạn nghĩ Permission Denied thì mình CHMOD cho nó ? Đừng có lộn

Chạy dòng này để cho nó load libphp5.so

[root@localhost apache_1.3.37]# chcon /www/libexec/libphp5.so -t shlib_t
[root@localhost apache_1.3.37]# apachectl start
/usr/sbin/apachectl start: httpd started
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum