Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


Chương trình quản lý thông tin sinh viên trong C

Go down

Chương trình quản lý thông tin sinh viên trong C

Post  Admin on Thu Apr 28, 2011 1:02 am

Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>

struct thongtin
  {
      char hoten[30];
      char malop[12];
      int masv;
      float diemk1;
      float diemk2;
  };
struct sv
  {
      struct thongtin infor;
      sv *next;
      sv *pret;
  };
struct listsv
  {
      sv *head;
      sv *tail;
  };

void nhapds(listsv &q);
void nhapmoi(listsv &q);
void inds(listsv &q);
void tim(listsv &q);


void nhapds(listsv &q)
  {
      sv *p;
      char hoten[30];
      char malop[12];
      int masv;
      float diemk1;
      float diemk2;
      q.head=NULL;
      while(1)
        {
            printf("Nhap vao ho ten sinh vien: ");
            gets(hoten);
            if(hoten[0]==0)break;
            if(q.head==NULL)
              {
                  p=(sv*)malloc(sizeof(sv));
                  q.head=p;
              }
            else
              {
                  p->next=(sv*)malloc(sizeof(sv));
                  p=p->next;
              }
            strcpy(p->infor.hoten,hoten);
            printf("Nhap vao SHSV: ");
            scanf("%d%*c",&masv);
            p->infor.masv=masv;
            printf("Nhap vao ma lop: ");
            gets(p->infor.malop);
            printf("Nhap vao diem k1: ");
            scanf("%f%*c",&diemk1);
            p->infor.diemk1=diemk1;
            printf("Nhap vao diem k2: ");
            scanf("%f%*c",&diemk2);
            p->infor.diemk2=diemk2;

            q.tail=p;             

            p->next=NULL;
            p->pret=NULL;
        }
      p=q.head;
  }
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Re: Chương trình quản lý thông tin sinh viên trong C

Post  Admin on Thu Apr 28, 2011 1:03 am

Code:
void inds(listsv &q)
  {
      sv *p;
      p=q.head;
      while(p!=NULL)
        {
            printf("%d %12s %30s    %.2f    %.2f\n",p->infor.masv,p->infor.malop,p->infor.hoten,p->infor.diemk1,p->infor.diemk2);
            p=p->next;
        }
  }

void timsv(listsv &q)
  {
      int dem=0;
      char* str;
      sv *p;
      p=q.head;
      puts("Nhap vao ten sinh vien can tim: ");
      fflush(stdin); gets(str);
      while(p!=NULL)
        {
            if(strcmp(p->infor.hoten,str)==0)
              {
                  printf("%d %12s %30s    %.2f    %.2f\n",p->infor.masv,p->infor.malop,p->infor.hoten,p->infor.diemk1,p->infor.diemk2);
                  dem++;
              }
            p=p->next;
        }
      if(dem==0)  printf("Khong Co Sinh Vien Nao Cung Ten.");

  }


void main(void)
  {
      listsv q;
      nhapds(q);
      inds(q);
      timsv(q);
      getch();
  }
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum