Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


8 đoạn script hay dùng trên web

Go down

8 đoạn script hay dùng trên web

Post  Admin on Mon Dec 13, 2010 7:44 am

Chúng ta sử dụng javascript để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Các đoạn mã Javascript làm cho trang Web của bạn trở nên sống động, duy trì khách thǎm hoặc thực hiện nhiều tính nǎng khác. Dưới đây là 8 Javascript được sử dụng thường xuyên nhất.
1. Không bấm chuột phải

Code:
<script LANGUAGE="JavaScript">
function click() {
if (event.button==2) {
alert('DO NOT STEAL!');
}
}
document.onmousedown=click
// -->
</script>

2. Bật cửa số Popup (cửasổ nổi lên)
Code:

<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
window.open('http://media.vdc.com.vn');
// -->
</SCRIPT>

3. Bật cửa sổ Popunder (cửa sổ chìm xuống)

Code:
<script language="JavaScript">
<!-- Che script ở các trình duyệt cũ
if(navigator.appName.indexOf("WebTV")==-1) {
myWin = open('', 'winin','toolbar=0,menubar=0, scrollbars=1,status=0,resizable=1,width=80,height=430');
myWin.blur();
myWin.location = 'http://internet.vdc.com.vn';
var shut=true;
}
// kết thúc che dấu-->
</script>

4. Bookmark tự động

Code:
<a href="javascript:window.external.AddFavorite('http://internet.vdc .com.vn/', 'My Site Title');">Bookmark this Site!</a>

5. Back/Forward/Reload

Code:

<a href="javascript:history.back(1)">Go Back</a> Forward: <a href="javascript:history.forward(1)">Go Forward</a> Refresh: <a href="javascript:location.reload(1)">Refresh</a>

6. In trang

Code:
<a href="javascript:window.print()">Print This Page</a>

7. Menu

Code:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--- Dấu script đối với các trình duyệt cũ
function jumpBox(list) {location.href = list.options[list.selectedIndex].value}
//kết thúc che dấu--->
</SCRIPT> <FORM>
<SELECT>
<OPTION selected>-------------------
<OPTION VALUE="firstpage.html">One
<OPTION VALUE="secondpage.html">Two
</SELECT>
<INPUT TYPE="button" VALUE="Go"
onClick="jumpBox(this.form.elements[0])">
</FORM>
8. Hiệu ứng chuột làm đổi ảnh

Code:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
MouseOver("firstimage.gif","secondimage.gif",
"width=100 height=30 border=0 alt='Click Here'",
"yourpage.html");
</SCRIPT>
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Script về Calender

Post  Admin on Mon Dec 13, 2010 7:46 am

Code:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!--Total Java Scripts 99 - Next Step Software-->

<!-- Begin
monthnames = new Array(
"January",
"Februrary",
"March",
"April",
"May",
"June",
"July",
"August",
"September",
"October",
"November",
"Decemeber");
var linkcount=0;
function addlink(month, day, href) {
var entry = new Array(3);
entry[0] = month;
entry[1] = day;
entry[2] = href;
this[linkcount++] = entry;
}
Array.prototype.addlink = addlink;
linkdays = new Array();
monthdays = new Array(12);
monthdays[0]=31;
monthdays[1]=28;
monthdays[2]=31;
monthdays[3]=30;
monthdays[4]=31;
monthdays[5]=30;
monthdays[6]=31;
monthdays[7]=31;
monthdays[8]=30;
monthdays[9]=31;
monthdays[10]=30;
monthdays[11]=31;
todayDate=new Date();
thisday=todayDate.getDay();
thismonth=todayDate.getMonth();
thisdate=todayDate.getDate();
thisyear=todayDate.getYear();
thisyear = thisyear % 100;
thisyear = ((thisyear < 50) ? (2000 + thisyear) : (1900 + thisyear));
if (((thisyear % 4 == 0)
&& !(thisyear % 100 == 0))
||(thisyear % 400 == 0)) monthdays[1]++;
startspaces=thisdate;
while (startspaces > 7) startspaces-=7;
startspaces = thisday - startspaces + 1;
if (startspaces < 0) startspaces+=7;
document.write("<table border=2 bgcolor=white ");
document.write("bordercolor=black><font color=black>");
document.write("<tr><td colspan=7><center><strong>"
+ monthnames[thismonth] + " " + thisyear
+ "</strong></center></font></td></tr>");
document.write("<tr>");
document.write("<td align=center>Su</td>");
document.write("<td align=center>M</td>");
document.write("<td align=center>Tu</td>");
document.write("<td align=center>W</td>");
document.write("<td align=center>Th</td>");
document.write("<td align=center>F</td>");
document.write("<td align=center>Sa</td>");
document.write("</tr>");
document.write("<tr>");
for (s=0;s<startspaces;s++) {
document.write("<td> </td>");
}
count=1;
while (count <= monthdays[thismonth]) {
for (b = startspaces;b<7;b++) {
linktrue=false;
document.write("<td>");
for (c=0;c<linkdays.length;c++) {
if (linkdays[c] != null) {
if ((linkdays[c][0]==thismonth + 1) && (linkdays[c][1]==count)) {
document.write("<a href="" + linkdays[c][2] + "">");
linktrue=true;
      }
  }
}
if (count==thisdate) {
document.write("<font color='FF0000'><strong>");
}
if (count <= monthdays[thismonth]) {
document.write(count);
}
else {
document.write(" ");
}
if (count==thisdate) {
document.write("</strong></font>");
}
if (linktrue)
document.write("</a>");
document.write("</td>");
count++;
}
document.write("</tr>");
document.write("<tr>");
startspaces=0;
}
document.write("</table></p>");
// End -->
</SCRIPT>
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Script chạy chữ dưới thanh task bar

Post  Admin on Mon Dec 13, 2010 7:48 am

Code:
<script>
function scrollPlus(seed)
{

var msg = "[ Lam Gia Minh chúc bạn vui vẻ ]";
var out= " ";
var c = 1;

if (seed > 100){
seed--;
var cmd="scrollPlus(" + seed + ")";
timerTwo=window.setTimeout(cmd,100);

}else if (seed <= 100 && seed > 0){
for (c=0; c < seed; c++){
out+=" ";
}
out+=msg;
seed--;
var cmd="scrollPlus(" + seed + ")";
window.status=out;
timerTwo=window.setTimeout(cmd,100);

}else if (seed <= 0){
if (-seed < msg.length){

out+=msg.substring(-seed,msg.length);
seed--;
var cmd="scrollPlus(" + seed + ")";
window.status=out;
timerTwo=window.setTimeout(cmd,100);

}else{
window.status=" ";
timerTwo=window.setTimeout("scrollPlus(100)",75);
}
}
}

function clickMouse()
{
if ((event.button==2) || (event.button==3)){
return false;
}
}

function clickKey()
{
if((event.shiftKey) && (event.keyCode == 121)){

return false;
}
}

function noAction(){
return false;
}

function searchVOD(){

if(document.schvod.key.value == ""){
alert("Please, input information to search!");
}else{
document.schvod.submit();
}

}

function doForgotPassword()
{
window.open('ForgotPassword.asp','ForgotPassword', 'width=400,height=150,toolbar=no, statusbar=no,resizeable=no, scrollbars=no');

}

function checkID()
{
if(document.login.txtAccount.value=="")
{
alert("Username can not be blank!");
document.login.txtAccount.focus();
// return false;
}else if(document.login.txtPassword.value=="")
{
alert("Password can not be blank!");
document.login.txtPassword.focus();
// return false;
}else if(document.login.AreaCode.value=="")
{
alert("Please, select your area!");
document.login.AreaCode.focus();
// return false;

}
else
{
document.login.submit();
}
}

document.onmousedown=clickMouse
document.onkeydown=clickKey
document.oncontextmenu=noAction
document.ondragstart=noAction
document.onselectstart=noAction
document.onLoad=scrollPlus(10)
</script>
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumvi.com

Back to top Go down

Re: 8 đoạn script hay dùng trên web

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum